Historie a současnost

Oddíl kopané byl založen dne 3. října 1920 pod názvem SK Olympie Zdice jako samostatný klub Podbrdské župy fotbalové. Ze začátku se hrálo pravděpodobně na hřišti, které bylo na místě dnešní budovy ZŠ v Žižkově ulici. V roce 1924 byl pro hřiště pronajat pozemek směrem k Černínu (v místě dnešní plynové stanice). Teprve koncem 30. let byl pronajat od církve římsko-katolické pozemek, na kterém je dnešní hřiště.

SK Olympie Zdice: Zprava vedoucí mužstva Josef Sklenář, s kyticemi bratři Křičkové, uprostřed brankář Zeman, třetí zprava Karel Holotina

1925 - Hřiště směrem k Černínu, vlevo vedoucí mužstva Karel Červenka

1943 - dorost, horní řada zleva:  vedoucí mužstva Jaromír Knězů, Karel Sládek, František Charvát, Karel Fait, Choc, Josef Veselý, Josef Havelka, dole: Josek Vejvoda, Bedřich Havrda, Václav Sklenář, Josef Hytych, Václav Panuška

40. léta dorost: horní řada zleva: předsada Vratislav Doubek, vedoucí mužstva František Matoušek, Karel Sládek, Josef Havelka, Václav Hubáček, Karel Fait, František Charvát, Josef Červenka, Jaroslav Choc st., Vlastimil Růžička, Josef Vejvoda, Merhaut, Bedřich Havrda, Veselý

40. léta - Horní řada zleva: František Parýz, Josef Hytych, Mareš, Jiří Růžička, Josef Hrudka, František Slepička, dole: Josef Veselý, Václav Vršecký, Karel Fait, Karel Nový, Bedřich Havrda

Začátek 50.let - dorostenci: Horní řada zleva: František Merhaut, Josef Vladyka, Jaromír David, Jiří Krejčí, Josef Tomeš, František Hříbal, dole: Jiří Sklenář, Zdeněk Andrt, Vladimír Svoboda, Jaroslav Štěpnička, Karel Fiala

Začátek 50. let: Horní řada zleva: František Charvát, Václav Šaman, Karel Sekerka, Miroslav Choc, Josef Lojek, Josef Hytych, František Čihák, Vladimír Havrda, dole zleva: Alois Vokurka, Václav Mouteník, Václav Hora

Konec 50. let -  vedoucí mužstva Karel Nový, František Břížďala, Rudolf Bohdalecký, František Merhaut, Václav Veselý, Vlastimil Sedláček, Josef Vořišek, Jiří Červený, dole: Vladimír Havrda, Karel Port, Václav Holeček, Rudolf Janda, Zdeněk Grunt

Až do roku 1949 se za nájem platil symbolický poplatek 100 Kčs. Po sloučení tělovýchovy se SK Olympie začlenila do TJ Lokomotiva Zdice jako oddíl kopané. Povrch hřiště byl škvárový, branky dřevěné a kabiny sloužily pouze na převlékání. K očistě po zápase sloužil rybník Koupelna.

Pravděpodobně 1956-1957: horní řada zleva: vedoucí mužstva Oto David, Josef Šebesta, Václav Chvojka, Bedřich Vrba, Václav Hubáček, Jaroslav David, Zdeněk Šedivý, Ladislav Holeček, František Merhaut, dole: Vladimír Havrda, Jiří Sklenář, František Břížďala, Vlastimil Sedláček, Jaroslav Stuchlík

Po dostavění sportovní haly byly zbourány staré kabiny a kompletní zázemí získal oddíl v nově postaveném domu sportu. Poté došlo na rekonstrukci hrací plochy, byla navezena zemina, celá plocha byla zatravněna, upraveno okolí hřiště a s finanční pomocí MNV (místní národní výbor) byla postavena krytá tribuna pro diváky.  

V období I. republiky nehrála Olympie v Podbrdské župě žádnou významnou roli a byla zařazena do II.třídy. Až do začátku 60.let hrálo mužstvo střídavě okresní přebor, I.B a I.A třídu.  

1960 - horní řada zleva: Vladimír Havrda, Zdeněk Šedivý, Ladislav Holeček, Václav Hubáček, Kopecký, František Břížďala, Josef Šebesta, dole: Jaroslav Stuchlík, Václav Holeček, Jaromír David, Vlastimil Sedláček

Začátek 60. let - horní řada zleva: Josef Tomeš, Jaroslav David, František Břížďala, Vladimír Havrda, František Merhaut, Václav Veselý, dole, xxx, Jindřich Jonák, Zdeněk Kůrka, Vlastimil Sedláček, hrajicí trenér Miroslav Kohout

60. léta - horní řada zleva: vedoucí mužstva Josef Hruška, Bílý, Josef Stehlík, Vratislav Doubek, Zdeněk Vaněček, Jan Urbánek, Václav Knězů, Pavel Panocha, Jan Dudáček, dole: Vlastimil Sedláček, Josef Lojek, Jiří Vykysalý, Josef Bláha

60. léta fotbalové mužstva dorostenců:  horní řada zleva: trenér Lubomír Lhoták, Vladimír Sklenář, Karel Ptáček, Pavel Skalický, Jiří Vajner, Patr Zítek, Jiří Štefl, Josef Trkovský, trenér Zdeněk Frýbert, dole: Vladimír Šetek, Jan Dudáček, Vratislav Doubek, Rudolf Hájek, Josef Lojek, Pavel Slepička

60. léta - I. A mužstvo, horní řada zleva: Miroslav Foltýn, Josef Stehlík, Josef Lojek, Václav Knězů, Brázdil, Jan Dudáček, Vratislav Doubek, vedoucí mužstva Karel Fiala, dole: Vlastimil Sedláček, Alois Vokurka, František Grubner, Stanislav Fiala

1962 - Zápas TJ Lokomotiva Zdice a Baníku. Z této akce padla vyrovnávací branka Baníku. Vlevo František Břížďala a vpravo František Merhaut

10. října 1962
10. října 1962
10. října 1962 - Žáci "C" proti Slavii v Edenu
10. října 1962 - Žáci "C" proti Slavii v Edenu
9. listopadu 1969
9. listopadu 1969
9. listopadu 1969
9. listopadu 1969

V roce 1970 postoupilo A mužstvo do krajského přeboru. Zásluhu na tomto největším úspěchu v historii zdické kopané mají nejen hráči, ale i hrající trenér Josef Tomeš, který vedl mužstvo po tři roky. Předsedou oddílu byl v té době František Zítek. Po dvou letech A mužstvo sestoupilo do I.A třídy. Od tohoto období A mužstvo střídavě sestupovalo až do okresního přeboru a zase zpět do I.B třídy.  

20. června 1970
20. června 1970
1982 (Dorost)
1982 (Dorost)

Vedle A mužstva až na několikaletý výpadek hrála i hraje v okresních soutěžích rezerva tzv. B mužstvo. Kladem činnosti oddílu je dlouholetá soustavná péče o mladé zájemce od žákovské přípravky až po dorost.  

FK Olympie Zdice se stala od února 2013 samostatným právním subjektem, který se oddělil od TJ Lokomotiva Zdice.


Petra Holotinová; Zdroj: Zdice - Kapitoly z historie a současnosti města, Zdice - Staré fotografie vyprávějí